PNS De Maasheggen Home
 

PNS de Maasheggen

Dr. Kopstraat2
5835 DV Beugen
tel. 0485-845899

info@pnsdemaasheggen.nl

Klik hier voor links

Welkom

Prenataal Screenings Centrum de Maasheggen is een initiatief van vier verloskundige praktijken en het Maasziekenhuis Pantein.

Het centrum verzorgt onder andere twee specialistische screenings echo-onderzoeken. Een daarvan is naar het Syndroom van Down. Hierbij wordt tijdens een echo de nekplooi van het kindje gemeten en er wordt een bloedonderzoek gedaan bij de zwangere vrouw.

Het andere onderzoek vindt plaats in ongeveer de twintigste week van de zwangerschap, de zogenaamde 20-weken echo. Tijdens dit echoscopisch onderzoek kunnen aangeboren afwijkingen worden opgespoord.

Sinds 2007 is het wettelijk verplicht om deze onderzoeken aan zwangere vrouwen aan te bieden. De zwangere en haar partner kunnen dan samen besluiten of ze aan een of beide onderzoeken willen deelnemen. Via een verloskundige of gynaecoloog worden zwangeren verwezen naar het Prenataal Screenings Centrum. Als er een bijzonderheid wordt gezien vindt er direct overleg plaats met de verwijzende verloskundige of gynaecoloog. Ook kan de zwangere, indien noodzakelijk, snel gezien worden door een gynaecoloog in het Maasziekenhuis. Door de samenwerking nog verder te verbreden gaan we voor een optimale zorg aan zwangeren en hun partner.

Deelnemende verloskundige praktijken en ziekenhuis
- Verloskundige Praktijk Venray e.o.
- Verloskundigen Praktijk Boxmeer e.o.
- Praktijk voor verloskunde Bergen-Gennep e.o.
- Verloskundige Praktijk Cuijk-Mill e.o.
- Afdeling verloskunde Maasziekenhuis Pantein