Links

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Verenigde Samenwerkende Ouder en Patientenvereniging
www.prenatalescreening.nl
www.kiesbeter.nl
www.rivm.nl
www.zwangerwijzer.nl
www.erfelijkheid.nl
Downsyndroom
Verloskundige Praktijk Venray e.o.
Verloskundigen Praktijk Boxmeer e.o.
Praktijk voor verloskunde Bergen-Gennep e.o.
Verloskundige Praktijk Cuijk-Mill e.o.
Maasziekenhuis Pantein
www.spn-regionijmegen.nl

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

www.meerovernipt.nl